3.SZELLEMI TERMÉK: E-MODULOKBÓL ÁLLÓ KÉPZÉSI ANYAG

Az eTransfair Szakfordítói Kompetenciaprofil (1.szellemi termék), valamint az Átvehető Mintatanterv (2. szellemi termék) szolgáltak az egyedi modulokból és leckékből álló képzési anyagunk alapjául. A modulok (pilot) tesztelésére már sor került különböző kurzusokon , az eredmények elemzéséről pedig külsős értékelők gondoskodtak. A projekt keretében az alábbi hét modult fejlesztettük ki:

Vállalkozói tevékenység

1. egység

A fordítói piac általános jellegzetességei: tények, statisztikák, trendek, hozzáférhetőség

2. egység

Fordítóirodák és szabadúszó fordítók: jogi szempontok, egyesületek

3. egység

Szervezeti, strukturális és vállalatirányítási rendszerek

4. egység

Etika, bevett gyakorlatok és szabványosítás, projektbecslés

Lokalizáció

1. egység

Bevezetés a lokalizációba (GILT)

2. egység

A lokalizáció területei (például: weboldal lokalizáció, szoftver lokalizáció, videojáték lokalizáció)

3.egység

A lokalizáció eszközei és fájlformátumai

4.egység

A lokalizációs ipar, folyamatok és résztvevők

5. egység

Egy lokalizációs projekt munkafázisai

Projektmenedzsment

1.egység

A projektmenedzsment általános fogalmai és a szakma szabványai

2. egység

A fordítóirodák felépítése és működése, valamint az end-to-end fordítási folyamat és projektmenedzsment kapcsolata

3. egység

A fordítóipar hatásai és egyéb külső tényezők a projektmenedzsment szemléletében

4. egység

A projektmenedzsmenthez szükséges technológia

Minőségirányítás

1. egység

A minőségirányítás általános koncepciói

2. egység

A fordítási termékminőség elemzése

3. egység

A fordítási folyamatminőség elemzése

Lektorálás

1. egység

Bevezetés a lektorálásba

2. egység

Lektorálási paraméterek, hibatipológiák

3. egység

A lektorálás piaci és etikai aspektusai

Information Mining (Információ-bányászat) és terminológiai kompetencia

1. egység

A terminológiai elmélet általános koncepciói

2. egység

A terminológia fordítása, terminusok létrehozásával 

3. egység

A terminológia kezelése adatbázisokban

4. egység

Megbízhatósági problémák: terminológia és dokumentumforrások

Fordítástechnológia

1. egység

Bevezetés a fordítás hatékonyságnövelő eszközeibe

2. egység

A fordítás hatékonyságnövelő eszközeinek értékelése

3. egység

A fordítás hatékonyságnövelő eszközeinek használata

Az e-modulok hozzáadott értéke a következőkben foglalható össze:

Az e-modulok innovatív oktatási és tanulási módszereken és tevékenységeken alapulnak (pl. kooperatív tanulás, fordítóipari esettanulmányok, stb.).

A tevékenységek a piaci igények szerint alakulnak (pl. fordítóirodák munkája) annak érdekében, hogy visszatükrözve a fordítók szakmai életét, egyre több fordítási megbízást integráljanak a képzésbe.

A képzési anyag Európa-szerte elérhető lesz, ami biztosítja a hasonló minőségi kritériumoknak való EU-szintű megfelelést, ezzel fejlesztve a fordításoktatás és -képzés minőségbiztosítását az egész Unióban.