4.Szellemi termék: Értékelési portál

Az eTransFair Értékelési portálja (PAT = Pool of Assessment Techniques) egy olyan nyitott platform, amelyen értékeléssel és felmérésekkel kapcsolatos ingyenes pedagógiai anyagok érhetőek el, amelyeket tapasztalt oktatók bocsátottak rendelkezésre, és amelyeket elsősorban a a fordítóképzésben lehet felhasználni de érdeklődő nyelvtanárok számára is hasznos fordítéstechnikai eszközként működhet.

A portálon elérhető anyagokat a (szak)fordítás területén, néhány esetben a tolmácsképzésben, illetve az idegennyelv-oktatásban dolgozó oktatók bocsátották rendelkezésre.

A módszerek többsége elérhető az eTransFair projekt négy fő nyelvén (angol, magyar, német és spanyol), de az oktatók feltölthetnek bármilyen más nyelven készült anyagot is.

Közvetlen elérése: https://hu.etransfair.eu/e-portalok/ertekelesi-technikak-pat 

A fejlécet kötelező kitölteni, hogy a tananyag a későbbiekben kulcsszavak alapján kereshető legyen a portálon. Az ötleteiket feltöltő oktatók a kitöltendő mezőben az alábbi adatokat adják meg:

  •  1. az alkalmazási területet, amelyben meghatározzák, hogy milyen főbb területeken használható az adott ötlet, például a) tanteremben [vagy online], b) fordítói megbízásként a piacon, c) félévi vagy év végi számonkérés részeként; illetve d) diplomafordítások értékelésére záróvizsgákon (diploma-vagy oklevélszerzés esetén);
  • 2. az értékelő személyét (önértékelés, társértékelés, oktató vagy külsős személy);
  • 3. az értékelés célját: diagnosztikus, szummatív, fejlesztő;
  • 4. az alkalmazott értékelési technikát: pontozás, megjegyzések, ezek jegyekké alakítása, hibák súlyozása;
  • 5. a képzési programot és a kurzust, ahol az ötlet alkalmazható.

Kérjük a közreműködőket, hogy a fejléc (sablon) kötelező részében világosan elkülöníthető lépésekben írják le az ötletet/feladatot, lássák el címmel, javaslatokkal és/vagy megjegyzésekkel, és határozzák meg, hogy a szóban forgó ötlet hogyan fejleszti a tudást, a készségeket, illetve az attitűdöt/ szemléletmódot.

A fejléc opcionális része tartalmazza a feladatot feltöltő(k) nevét, továbbá a feladathoz felhasznált forrást (hivatkozás), a szükséges eszközöket, és a feladat elvégzéséhez szükséges becsült időkeretet.

A feladat mellé bármilyen dokumentum csatolható, amely a feladat leírása mellett elérhető lesz a portálon.

Fontos: a közreműködőknek regisztrálni kell az eTransFair weboldalon, különben az anyagot a holnap nem tárolja.

 Várjuk kollégáink értékeléssel kapcsolatos ötleteit.

Azok, akik hozzájárulnak a gyűjteményhez, hozzáférést kapnak más kollégák ötleteihez!

Motivációként és egy jó példaként bemutatunk két önértékelést segítő eszközt, amelyek a projekt első szellemi termékének (kompetencialista) és a menet közben végzett kutatásoknak az eredményeként keletkezett.

A szakfordítóképzésben kezdő hallgatók saját maguk a kurzus elején és végén az alábbi táblázat Kompetencia mérése szakfordítóképzésben kitöltésével tudják beazonosítani az egyes szakfordítói kompetenciáik fejlődésének mértékét, mely hasznos visszajelzést adhat az oktató módszertani hatékonyságára is.

Az alábbi táblázat  alapján az egyes ún.soft skillek, azaz a puha készségek mérését tudják elvégezni: Puha készség mérése önértékeléshez 

A kutatási eredményeken alapuló két lista egyben hozzájárul az egyes nélkülözhetetlen készségek és kompetenciák tudatosításához is, mely a pályaválasztást is jó támogatja.