5. SZELLEMI TERMÉK: Motivációs segédlet (Stimuli Provided for UseRs - SPUR)

A Motivációs segédlet (Stimuli Provided for UseRs - SPUR) az eTransFair ötödik szellemi termékeként két fő célkitűzést valósít meg. Egyrészt arra irányul, hogy az oktatókat és a hallgatókat segítse az újonnan fejlesztett képzési modulok (3. szellemi termék) és értékelési technikák (4. szellemi termék) használatában. Másrészt segít a döntéshozóknak a képzési programok fejlesztésében, illetve az IKT-alapú képzési stratégia kialakításában.

Az 5. szellemi termék részeként az alábbi segédanyagokat állítottuk össze egyeseket angol nyelven másokat angolon kívül németül, spanyolul és magyarul is.

1. Minőségi követelmények

A minőségi követelmények az eTransFair projekt különböző programjainak és folyamatainak fejlesztéséhez nyújtanak útmutatást. Ajánlásokat és ötleteket tartalmaznak, amelyek segítségével az oktatók és a hallgatók továbbfejleszthetik az e-modulokat és az innovatív oktatási módszereket.

2. Módszertani útmutató 

A Módszertani útmutató elsődleges célja annak elősegítése, hogy az e-modulokat az oktatók hatékonyan beépítsék oktatási gyakorlatukba. A kérdésalapú és a problémamegoldó tanulás hangsúlyozása mellett a magas szintű oktatást támogató önreflexiós technikákat is ajánl.

3. Használati útmutató Moodle-hoz magyarul

A használati útmutatót azért állítottuk össze, hogy az oktatók és hallgatók elsajátíthassák a Moodle oktatásszervezési rendszer használatához szükséges ismereteket és készségeket. A kézikönyv az alapvető technikai adatokon felül kitér az eTransFair-rel kapcsolatos szempontokra is. A többi hasonló leíráson túlmutatva kifejezetten a fordítóképző intézményeknek szánt útmutatást is tartalmaz.

4. Piaci körülményeket szimuláló laborhoz szükséges szoftverek listája

Az összegyűjtött lista megmutatja a képző intézmények számára, hogy milyen IKT vagy egyéb szoftveres eszközök jelenléte szükséges egy valós piaci körülmény megfelelő szimulálásához. Az IKT-eszközökkel támogatott tanulás az intézményeken belül elősegíthet számos egyeztetést, együttműködést és változást. A lista hasznos lehet bármely olyan felsőoktatási intézmény számára, amely tervezi a távképzés bevezetését vagy az intézményen belüli digitális fejlesztések bevezetését.

A projekt 5. szellemi terméke irányvonalakat és útmutatást biztosít a szakfordítóképzés résztvevői számára, motiváltságuk növelése érdekében. Ezen belül különös hangsúlyt kapott a figyelemfelkeltés, azaz a résztvevők megismertetése az IKT alapú technológia előnyeivel. A különböző szempontok bemutatása összekapcsolódik az IKT alapú tanulás bevezetésének menetrendjével, lehetőséget adva az IKT társadalmi és gazdasági potenciáljának maximális kihasználására Európa bármely felsőfokú szakfordítóképzésében.