PAT - Pool of Assessment Techniques

Új technika feltöltése


EN: Please select the language of instruction in the technique uploaded!

HU: Kérjük, válassza ki a feltöltött technika leírásának nyelvét!

DE: Bitte wählen Sie die Sprache der Technik!

ES: Seleccione el idioma de trabajo de la técnica cargada!


Az eTransFair honlapra történő fel- és letöltéssel egyidejűleg vállalja, hogy betartja a holnapon feltüntetett használati feltételeket. Amennyiben ezekkel a feltételekkel nem ért egyet, nem használhatja a holnapot, illetve nem tölthet le, és nem tölthet fel anyagokat.

Kötelezően kitöltendő:

Válasszon nyelvet:

1. Felhasználási terület:
fordítási feladat/beadandó (fordítóképzésben)
fordítási megbízás (pl. fordítóiroda)
hallgató tevékenységének értékelése (pl. fordítástechnika tárgy egy-egy témaköre, félév végi értékelés/osztályozás)
képesítő- vagy diplomafordítás

egyéb: (rövid leírás)

2. Értékelés típusa:

2.a Az értékelő személye alapján:
hallgatói önértékelés
hallgatói társas értékelés
tanári értékelés
külsős értékelés (pl. fordítóirodai lektor)

2.b Az értékelés célja alapján:
diagnosztikus értékelés (felvételi, csoportbesorolás)
fejlesztő értékelés (előmenetel nyomon követése és mérése a tanulási folyamat során történő visszajelzéssel)
szummatív értékelés (tanulási eredmény számszerűsített mérése)

2.c Az értékelés technikája alapján:
pontozás
szöveges
pontok vagy szöveges, de átváltva osztályzatra
hibák súlyozása (súlyos, enyhe, stb.)

egyéb: (rövid leírás)

3. Milyen képzéstípusban/tantárgy keretében használható (pl: nappali, esti, távoktatásos (online/offline), blended képzés (táv- és kontaktórák), csak kontaktórás; program/tantárgy neve):

4.a CÍM (fantáziacím vagy kulcsszó):

4.b Az értékelés rövid leírása (lehetőleg lépésekben – lépésenként max. 3 sor):

5. Milyen tudás/készség/attitűd fejlődik az értékelés által (kifejtés röviden, max. 3 sor):


További információ

6. Az értékelési módszert feltöltötte (név/nevek, intézmény/szervezet, város és ország):

7. Értékelés (becsült) időtartama (percben):

8. Felszerelés/eszköz (pl.: számítógép, papír, internet, Moodle-hozzáférés, hallgatók email-címe, Google Drive, stb.):

9. Felhasznált irodalom, források (pl.: link megadása, könyv/tanulmány címe, referencia stb.):

10. További megjegyzés:A feltöltött tartalomért az anyagok feltöltői felelnek
Küldés