etransfair

Új projektünk, az eTransFair a 2016-os Erasmus+ (Stratégiai Partnerség) pályázat egyik győztese. Partnerintézményeinkkel (Universität Wien, Ausztria és Hermes, Spanyolország) közösen azt tűztük ki célul, hogy a szakma három fő szereplője – az egyetemek, a diákok és a fordítópiac – közötti szinergiára építve egy innovatív tudásmegosztó adatbázist hozzunk létre a szakfordító-képzés korszerűsítésének elősegítésére. A projekt három éves időszakában célunk a módszertani és infokommunikációs eszközök, megoldások széleskörű fejlesztése, és ezzel a jelenlegi oktatási eredmények és a fordítópiac valós szükségletei közötti rés eltüntetése. A projekt további célja, hogy megfelelő felületet biztosítson a szereplők közötti együttműködésre. Az eredményeket kiadványok formájában is meg szeretnénk jelentetni, amelyeket más felsőoktatási intézményekhez is eljuttatunk.

Amennyiben  Erasmus+ projektünk felkeltette az érdeklődését, és bevált jógyakorlatait szívesen megosztaná munkatársainkkal, kérjük, hogy együttműködési szándékát az [email protected] vagy a [email protected] e-mail címek valamelyikén jelezze.

A projektről bővebb leírás a https://etransfair.eu/ oldalon található.

Támogató: Erasmus+ KA2 stratégiai partnerségi program

Projekt koordinátor: BME Idegen Nyelvi Központ

Együttműködő partnerek:

Centre for Translation Studies at the University of Vienna

Hermes Traducciones y Servicios Linguisticos SL

Honlap: https://etransfair.eu

SZELLEMI TERMÉKEK listája elérhető itt: https://hu.etransfair.eu/rolunk/szellemi

1. A SZAKFORDÍTÓK PIACI PROFILJA: KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK

Az eTransFair projekt első szellemi termékcsomagjának fő eleme egy olyan kompetencialista összeállítása volt, amely kifejezetten a szakfordítók készségeit vette górcső alá. Ennek elkészítéséhez azokat az európai modelleket vettük alapul, amelyek a fordítók általános kompetenciaprofiljának alkotóelemeire összpontosítottak, majd megpróbáltuk megfogalmazni, milyen plusz kompetenciák szükségesek a szakfordítók számára. Mindennek alapján dolgoztunk ki egy olyan, több modulból álló képzéstervezetet, amelyet más egyetemek is fontolóra vehetnek, amikor tanterveiket a kurrens piaci elvárások alapján kívánják átalakítani.    

Első lépésként megpróbáltuk a témát szélesebb kontextusba helyezni, és megvizsgáltuk a tolmács- és fordítópiac legfrissebb európai és nemzetközi statisztikai kimutatásait (EUATC, 2016). A vizsgálat adatait, illetve a tolmács-és fordítópiac fontosabb szabványait is figyelembe véve megpróbáltuk felvázolni, hogy milyen szakmai készségekkel és kompetenciákkal kell ma egy szakfordítónak rendelkezni a piac elvárásai szerint. 

A második szakaszban összegyűjtöttük, és először általánosságban vázoltuk, majd részleteiben is elemeztük azokat az európai projekteket, amelyek a fordítói kompetencia egyes aspektusait vizsgálják (pl. EMT, Optimale, Agora, Transcert, CIUTI, BME-Proford). A különböző készségek összehasonlítását követően feltártuk a projektek által összeállított profilok pozitív és negatív vonásait, továbbá rámutattunk néhány terminológiai jellegű problémára: ezen belül pedig megpróbáltuk érzékeltetni, milyen nehéz a „szakfordítás” kifejezést bizonyos nyelvekre lefordítani, illetve mennyire nincs konszenzus arra nézve, hogy pontosan mit is takar ez a terminus. 

A fent vázolt vizsgálatok, összehasonlító elemzések, és szakirodalmi áttekintés alapján beazonosítottuk és tanulási eredményekre konvertáltuk azokat a készségeket és kompetenciákat, amelyekkel véleményünk szerint egy képzett szakfordítónak rendelkeznie kell, majd ezek alapján állítottunk össze egy olyan modul-listát, amely a projekt részeként kialakítandó kísérleti szakfordítóképzés építőelemeit alkotja majd. A lista kiegészítésként azoknak a szerepeknek a jegyzékét is megadtuk, amelyeket a szakfordítók tölthetnek be egy fordítóirodában.           

Az első szellemi termék során kialakított modultervezetek egy újonnan összeállítandó tanterv (a második szellemi termék) elemeit alkotják, majd a harmadik szellemi termék során az egyes modulok tartalmi elemeit is részletesen kidolgozzuk. A projekt hároméves időtartama alatt illetve azt követően a projekt első fázisában felvázolt kompetencialistát a későbbi projekttevékenységek eredményeit is figyelembe véve folyamatosan figyelemmel kísérjük, és szükség esetén módosítjuk.  

IO1 Szakfordítói kompetenciaprofil